eg_muntenEG adviseert en ondersteunt ondernemers in het MKB bij organisatorische en financiële vraagstukken welke betrekking hebben op de volgende aandachtsgebieden:

Bancair advies

De hoogte van de bancaire kosten wordt voor een groot gedeelte bepaald door de financials  van een onderneming in combinatie met de afgegeven zekerheden. In de praktijk blijkt echter dat de banken hun cliënten voor één en hetzelfde produkt zeer uiteenlopende kosten in rekening brengen. Niet alleen verschillen de tarieven per bank, maar ook bij dezelfde bank lopen de tarieven voor vergelijkbare relaties sterk uiteen.

Heeft u het gevoel dat u thans teveel kosten aan uw bank betaalt, en/of wilt u graag een second opinion omtrent uw bankzaken inzake voorwaarden en afgegeven zekerheden? EG is door een jarenlange bankervaring uitstekend op de hoogte van de bancaire tarieven- en kostenstructuur en is graag bereid om u van advies te voorzien middels een zogenaamde bancaire analyse van de huidige voorwaarden en bijbehorende tarieven.

Bedrijfsfinancieringen

U heeft plannen voor de aankoop van een (bedrijfs)pand of een belangrijke (vervangings)investering in andere activa (transportmiddelen, inventaris of voorraad? Uw onderneming heeft behoefte aan (meer) werkkapitaal of u heeft vergaande interesse om een ander bedrijf over te nemen?

EG heeft jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfsfinancieringen en kan uw organisatie ondersteuning bieden bij het aanvragen van de volgende financieringen:

  • Vervangingsinvesteringen (incl. leasing)
  • Onroerend goed financieringen
  • Werkkapitaalfinancieringen (incl. factoring)
  • Groeifinancieringen
  • Overnamefinancieringen (o.a. MBI en MBO)
  • Herstructureringsfinancieringen

Een goede voorbereiding voor een bedrijfsfinanciering is zeer belangrijk. Door de economische recessie en de financiële problematiek bij veel grote banken is het voor bedrijven lastiger geworden om een (passende) bedrijfsfinanciering te regelen. De banken verlangen graag een volledige documentatie om het bancaire risico van de gevraagde financiering te kunnen beoordelen. EG kent de beoordelingscriteria van de banken en kan daardoor al snel een inschatting maken omtrent de haalbaarheid van de gevraagde financiering in combinatie met de bijbehorende voorwaarden.

Ondernemingsbegeleiding

Heeft u plannen om uw bedrijf te gaan overdragen cq verkopen? Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Of staat u aan de vooravond van een andere belangrijke strategische keuze op financieel en/of financieel gebied?

EG geeft zowel ervaren als startende ondernemers praktische en doeltreffende begeleiding om hun onderneming rendabel(er) te maken, te herstructureren of vernieuwingen door te voeren. Iedere onderneming maakt immers verschillende levensfases door: start, groei/ontwikkel, crisis en herstelfase. EG kent de uitdagingen die bij elke fase horen en richt zich op de totale organisatie, van strategische doelstellingen tot de operationele processen.

Een objectieve blik van buitenaf werkt vaak verhelderend en geeft een andere kijk op bepaalde vraagstukken binnen uw onderneming. EG geeft u ondersteuning en bedrijfskundig advies bij het realiseren van uw doelstellingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Groentje 20     4814 TH Breda     M  06 - 38 927 197     E  info@eg-financial.nl     I  www.eg-financial.nl     KvK H52534782

eg-kader-rechts